با ایجاد پروژه در اپ بازار می توانید افراد متخصص پیدا کنید و مستقیم با آنها بصورت آنلاین کار کنید